Historie

Historie van “It Pottebakkershûs”. Het is niet bekend in welk jaar het pand waar U zich nu bevindt is gebouwd en door wie. Wel is bekend dat omstreeks 1680 Hendrik Hugon eigenaar was van huis aan de Merk 18. Aanvankelijk werd het pand door hem verhuurd, maar vanaf 1691 woonde hij er zelf in. In 1778 werd de chirurgijn Lolke Tomas Tomae eigenaar van deze “deftige huisinge waar agter een grote hovinge” Hij was lid van de vroedschap en vanaf 1785 tot aan zijn dood in 1796 burgemeester. Zijn weduwe bleef tot 1804 in het huis wonen. De woning werd in 1803 verkocht aan Albert Hendrik Kuipers. Meer dan een eeuw lang oefende hij en zijn nazaten daar het beroep van goud- en zilversmid uit. Jan van Douwen Kuipers (1899-1936), was de laatste telg van het geslacht Kuipers die als goud en zilversmid in dit pand werkte. Het huis kreeg een nieuwe voorgevel; de twee stenen met daarin gebeiteld “Anno”en “1925”getuigen daar nog van. Deze stenen zijn tijdens de verbouwing in 2007 terug gevonden. In 1938 werd Gerrit de Jong de nieuwe eigenaar. In datzelfde jaar trouwde hij met Martha Kuindersma. Martha runde een handwerkwinkeltje elders in Workum maar zette dat voort aan de Merk 18. Gedurende enkele jaren had Gerrit de Jong een taxibedrijf maar begin jaren vijftig hield hij daar mee op en hielp hij zijn vrouw in de handwerkwinkel. Zoon Lieuwke de Jong kocht in 1972 het huis van zijn vader en verbouwde het pand tot Bistro de Waegh. Een jaar later liet hij de voorgevel weer terugrestaureren naar de toestand van voor 1925. De bistro werd 6 juni 1973 geopend. De grote uitbreiding van ruim 26 meter vond plaats in 1980. In december 2006 is het pand verkocht en verbouwd tot het vegetarische restaurant en pottenbakkerij. Workum 16 mei; Sleutel overdracht voor de nieuwe huurders van It Pottebakkershûs. Sinds 16 maart is er veel geklust en schoongemaakt en op 5 mei zijn de deuren van dit mooie pand na drie lange jaren weer geopend. In de voorkant van het gebouw zit een restaurant met allerlei lekkere gerechten die vooral van Friese bodem komen. In het achterste gedeelte van het pand zit een likeur brouwerij, waar gasten kunnen komen voor een tour of een proeverij. Sjirger Holthuis zal het restaurant runnen, en Piet Bakker zal de brouwerij achter in het pand neerzetten.

 

Het Museum Op de zolder van het pottebakkershûs ga Je terug in de tijd. Je ziet en hoort alles over het ontstaan van het workumer Aardewerk. Welke grondstoffen en wat voor materialen werden er vroeger Gebruikt? Wat is typerend voor Workumer aardewerk? De permanente expositie is vrij toegankelijk. Bijzonder zijn de eerste werken van Jopie Huisman die hier tentoongesteld worden. De zogenaamde “koude start” van Jopie. Het uitgestalde aardewerk is grotendeels Afkomstig uit de collectie van het Warkums Erfskip. In de Waag, tegenover het Pottebakkershûs gelegen, vind je een fantastisch museum van dit Warkums Erfskip waar je de historie van Workum en zijn omgeving kunt beleven